अभागी नोकरनी

यो एउटा यस्तो नोकरनीको कथा हो जो पूर्ण रुपमा आफ्नो मालिकको सेवा गर्छ। तर उसको जीवनमा कुनै शान्ति छैन। उसको मालिकले उसँग राम्रो व्यवहार गर्दैन। तर एकदिन उसको जीवनमा के भयो? पढ्नको लागि क्लिक वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।

Servant Girl transprnt.png