मैथिली भजन

यस पेजमा तपाईंले मैथिली भजन पुस्तकको प्रायः सबै गीतहरु सुन्न वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।

 • यीशु अही‌क शरण मे

 • झुमु नाचु गाउ नाचु

 • आराधना करु यीशु मसीह के

 • यीशु कोना कोना कऽ

 • नाचु गाउ यीशु के नाम सँ

 • अहीं पर आस लगल अछि हमरा

 • हमर गीत के विषय

 • आवाज उठाएब हम

 • हे पवित्र आत्मा

 • हा हा हलेलुयाह सभ मिलि गाबी

 • आनन्द भेल भाइ

 • रचलहु रचलहु

 • क्रूसधारी किएक कहेलहुँ

 • यीशु जीबि उठलाह

 • नहि करु मनमानी यौ

 • जागैत रहु करु प्रार्थना

 • सुनारे तन दिअ सुनारे मन

 • देखियौ यीशु के महिमा

 • आनन्द मनाउ

 • छोडू ओ मिथ्या रीत यौ बन्दे

 • आई करु यीशु गान

 • यीशु हे यौ यीशु

 • यीशु के महिमा

 • एक दिन जेबै यीशु स‌ंगे

 • यीशु अहाँ बिनु हम

 • की करब कौडी कौडी

 • हा हा हलेलुयाह सभ मिलि गाबी