जीवित वचन

यस पेजमा तपाईंले रेडियो कार्यक्रम जीवित वचनबाट प्रसारित हृदयस्पर्शी संदेश सुन्न वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।

Thumbnail image