प्रभुक प्रसंशा

यो आफन्त नेपालद्वारा प्रस्तुत दोस्रो एल्बम हो। यसमा सुन्दर-सुन्दर ८ वटा गीतहरु छन्।

Thumbnail image