प्रभुक प्रसंशा

यो आफन्त नेपालद्वारा प्रस्तुत दोस्रो एल्बम हो। यसमा सुन्दर-सुन्दर ८ वटा गीतहरु छन्।

  • हे यौ हे यौ बौवा सुनु

  • माता जी यौ पिता जी यौ

  • सुनि लिय प्रभु जी

  • आजुक नवदिन

  • करु प्रसंशा गाउ भजन

  • सभ सँ छी अपने महान

  • हे प्रभु यीशु

  • प्रभु अहाँके स्तुति करै छी