सम्पर्क गर्नुहोस्

यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्न छ वा अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। र तपाईंसँग कुनै मैथिली सामग्री छ र त्यसलाई बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामीकहाँ पठाउनुहोस्।

MaithiliLife मैथिलीलाइफ

P.O. Box. GPO 8975 EPC 2937

Kathmandu, Nepal

E-mail: jesusformithila@gmail.com

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.