सम्पर्क करु

कोनो प्रकारक जानकारी, प्रश्न वा जिज्ञासा के लेल हमरा सभ केँ सम्पर्क करु। जँ अहाँ लग सेहो कोनो प्रकारक मैथिली साहित्य, अडियो, भिडियो वा अन्य सामग्री अछि आ तकरा मैथिली समुदाय मे पहुँचाब चाहैत छी तऽ हमरा सभ सँ सम्पर्क करु।

MaithiliLife (मैथिलीलाइफ)

GPO 8975 EPC 2937

Kathmandu, Nepal

E-mail: jesusformithila@gmail.com