अभागल नोकरनी

ई एकटा एहन नोकरनी के कथा अछि जे पूर्ण रुप सँ अपन मालिकक सेवा करैत अछि।

मुदा ओकर जीवन मे शान्ति नहि अछि। ओकर मालिक ओकरा सँ नीक व्यवहार नहि करैत अछि।

लेकिन एकदिन ओकर जीवन मे की भेलैक?

पढक लेल क्लिक करु वा  डाउनलोड सेहो कऽ सकैत छी।

                                                                                                      

Servant Girl transprnt.png