जीवन गवाही

चौधरी मंडल शुरुए सँ धर्म कर्म मे रुचि रखैत छलाह। एहि क्रम मे ओ बहुतो ठाम घुमलाह जे हुनका आत्मा केँ शान्ति भेटय। मुदा हुनका वास्तविक शान्ति कोना भेटलन्हि? ओहि सँ बढि कऽ कोना हुनका मुक्ति केँ निश्चयता भटलन्हि? से जानक लेल ई भिडियो मे हुनकर जीवन गवाही।